Mysec

Mysec

Geografisk försäljning Sverige
Fokusområde Passer, larm, kamera och brandlösningar till företag och offentliga organisationer
Webbsida https://mysec.se/

Se vår företagspresentation

Per Asplund

Per Asplund

Verkställande direktör

”Mysec har gjort en fantastisk resa och i nära samarbete med våra kunder byggt ett mycket fint företag. Vi ser också stora möjligheter för oss med TCECUR genom att i ett större sammanhang, att få vidareutveckla våra produkter, att ta oss an ännu större projekt och nya geografiska områden. Det blir en spännande resa för oss alla i Mysec, många av våra duktiga medarbetare har varit med från starten.”

– VD Per Asplund

Verksamhet

Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV, SSF 1061. Mysec Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Viktiga större kunder är Arla, SISAB, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.

Mysec har innehaft AAA-kreditrating under många år och utsågs till DI Gasell 2017. Att bli utsedd till ett Gasellföretag innebär bl.a. att bolaget fördubblat sin omsättning (organiskt) samt redovisat positivt rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.