Finansiell information

Kvartalsrapporter 2024

Finansiell kalender

Delårsrapport Kv 2 2024 27 augusti 2024
Delårsrapport Kv 3 2024 12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 25 februari 2025