Finansiell information

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 26 februari 2024
Årsstämma 2024 13 maj 2024
Delårsrapport Kv 1 2024 13 maj 2024
Delårsrapport Kv 2 2024 26 augusti 2024
Delårsrapport Kv 3 2024 11 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 24 februari 2025