Personuppgiftspolicy

Vi behandlar personuppgifter om dig när du prenumererar på våra pressmeddelanden. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare i denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn och e-postadress.

TCECUR Sweden AB (org.nr 559102-0184), Torshamnsgatan 30A, 164 40 Kista (”Tcecur” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den be­handling av dina personuppgifter som vi, eller något annat företag på uppdrag av oss, utför enligt denna Personuppgiftspolicy.

Om du prenumererar på våra pressmeddelanden kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka sådana pressmeddelanden till dig. De uppgifter vi behandlar för detta ändamål är namn och e-postadress. Denna behandling grundar sig på det samtycke som du lämnar när du väljer att börja prenumerera på pressmeddelandena. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” i pressmeddelandet eller kontakta oss på gdpr@tcecur.se. Personuppgifterna sparas så länge som du samtycker till behandlingen. Om du återkallar ditt samtycke raderas uppgifterna så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla leverantörer som hjälper oss att genomföra utskick av pressmeddelandena. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller om leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter till myndigheter när det följer av lag eller myndighets­beslut. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan vi också komma att lämna ut dina personuppgifter till rådgivare och eventuella köpare.

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och begära en kopia (registerutdrag) samt rätta eller komplettera dina personuppgifter. Du har också rätt att, under vissa omständigheter, få dina personuppgifter raderade, invända och begära en begränsning av behandlingen samt få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Kontakta oss enligt nedan om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går tillväga i ett sådant fall.

Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på:

TCECUR Sweden AB
Torshamnsgatan 30A
164 40 Kista

gdpr@tcecur.se

Vi kan från tid till annan göra ändringar i Personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen av Personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig här på vår hemsida