Automatic Alarm

Automatic Alarm

Geografisk försäljning Sverige
Fokusområde Access, larm och brand lösningar för företag och offentliga organisationer.
Webbsida https://automaticalarm.se

Andreas Bergström

 

Andreas Bergström

Verkställande direktör

Vi är glada och övertygade om att vi får en bra ägare i TCECUR och att vi tillsammans kan fortsatta vår tillväxtresa. Vi tycker att TCECUR är unikt genom sin enkla och entreprenörsdrivna struktur, fokus på kunden, nytänkande och nya tekniska lösningar. Att vi dessutom delar värdegrund och företagskultur är framgångsfaktorer redan från start.”

– VD Andreas Bergström

Det ursprungliga Automatic Alarm, etablerades redan 1947 som ett av Sveriges första larmföretag, och efter uppköp och diverse fusioner, försvann bolaget en tid från branschen för att sedan återuppstå i dess nuvarande form 2007. Automatic Alarm erbjuder säkerhetslösningar med fokus på kvalitet och hög servicenivå inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm, lås och större kundanpassade projekt.

Kunder

Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare är främst inom offentlig sektor samt fastighets- och byggföretag. Här är ett urval av företagets kunder:

Skolfastigheter i Stockholm AB
Lidingö Stad
Veidekke
Driftia
NCC
HSB
MECA