Kort om TCECUR

TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet med lång historik och erfarenhet av leveranser till stora företag och den offentliga sektorn. Den ökande efterfrågan på högre säkerhet i samhället, för myndigheter, företag och individer, gör att marknaden befinner sig i stark tillväxt genom nyinstallationer och att gamla system ersätts med nya. De nya systemen använder ny teknologi, som gör att kunderna får en bättre direkt kontroll över sin säkerhet och kommunikation till en rimlig kostnad. Mobila lösningar, molnet, integration, kontrollrum, kameraövervakning och larmportaler är alla bra exempel på smarta tekniska lösningar som TCECURs bolag erbjuder marknaden.

TCECUR koncernens bolag är alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Våra erbjudanden omfattar en kombination av utveckling och design av kompletta säkerhetslösningar, egna produkter, agenturer för världsledande producenter av säkerhetsutrustning, löpande professionell service och underhåll.

RAKEL/NÖDNETT – Radiokommunikation

Kundanpassade kontrollrum terminaler och applikationer.

Installationer, service och underhåll

Passersystem och ID

Global integratör för global övervakning.

Molnbaserade plattformar – One Access.

Installationer, service och underhåll.

Säkerhet

Försäljning, installation, service och underhåll av integrerade system för passersystem, inbrotts- och brandlarm samt helautomatiserad larmportal.

Kamerabevakning

Kompletta helhetslösningar.

Försäljning, installation, service och underhåll.