Om TC Connect Sverige

Bolagets verksamhet har sitt ursprung från 60-talet då verksamheten bedrevs i Svenska Radio Aktiebolaget för att under 70-talet övergå till Ericsson Radio Systems. Kärnverksamheten har varit och är än idag radiokommunikation med inriktning på säkerhet och funktion.

Verksamheten bedrevs inom Ericsson Sverige AB fram till år 2000, för att sedan köpas upp av norska Telenor och Telenor Connect AB bildades med bolag i Sverige och Norge.

I oktober/november 2012 bildas ett nytt bolag, TC Connect Sweden AB.

TC Connect Sweden AB är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar inom tal- och datakommunikation samt smarta applikationer för övervakning, positionering, navigering och säkerhet. TC Connect Sweden AB är idag ett helägt dotterbolag.

Security in motion

Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation till professionella användare i Europa. Vi vet att du som kund ställer mycket höga krav på tillförlitlighet, funktion och tillgänglighet. Att kunna kommunicera säkert och utan oönskade avbrott i alla lägen, tror vi är helt avgörande för dig.

Verksamhet

RAKEL – Tal och datakommunikation med höga tekniska krav

  • Inomhustäckning med egna applikationer
  • Telematiklösningar för Rakel
  • Egna dispatch-lösningar för utalarmering
  • PMR-system
  • Nyligen förvärvade RAKOM – radiokommunikation i svåra miljöer inom gruvor och bergrum
  • Service och underhåll

Leverantörer

Kunder