TC Connect Sverige

TC Connect

Geografisk försäljning Primärt i Sverige
Fokusområde Säker radio kommunikation
Webbsida https://tcconnect.se/

Robert Birgersson

 

Robert Birgersson

Verkställande direktör

”TC Connect Sweden AB har under ett antal år kontinuerligt ökat omsättningen enligt koncernens tillväxtmål. Det har lett till att företaget idag är inne i en tillväxtfas för att möta efterfrågan av våra produkter och tjänster. Vi har under lång tid haft fokus på långsiktiga relationer med våra kunder vilket har bidragit till viktiga ramavtal som tryggar omsättningen framöver. Våra duktiga tekniker jobbar ständigt med förbättringar inom våra produkter, applikationer och tjänster så vi kan möta de krav som våra kunder har på oss som systemintegratör.”

– VD Robert Birgersson

Om TC Connect Sverige

Bolagets verksamhet har sitt ursprung från 60-talet då verksamheten bedrevs i Svenska Radio Aktiebolaget för att under 70-talet övergå till Ericsson Radio Systems. Kärnverksamheten har varit och är än idag radiokommunikation med inriktning på säkerhet och funktion.

Verksamheten bedrevs inom Ericsson Sverige AB fram till år 2000, för att sedan köpas upp av norska Telenor och Telenor Connect AB bildades med bolag i Sverige och Norge.

I oktober/november 2012 bildas ett nytt bolag, TC Connect Sweden AB.

TC Connect Sweden AB är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar inom tal- och datakommunikation samt smarta applikationer för övervakning, positionering, navigering och säkerhet. TC Connect Sweden AB är idag ett helägt dotterbolag.

Security in motion

Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation till professionella användare i Europa. Vi vet att du som kund ställer mycket höga krav på tillförlitlighet, funktion och tillgänglighet. Att kunna kommunicera säkert och utan oönskade avbrott i alla lägen, tror vi är helt avgörande för dig.

Verksamhet

TC Connect samarbetar med flera ledande tillverkare av digitala kommunikationssystem. Vårt mål är att kunna förse våra kunder med produkter och lösningar som motsvarar alla de behov och utmaningar som finns i deras verksamheter.

Vi erbjuder produkter och lösningar inom följande segment:

  • Radiokommunikation för Rakel, DMR och PoC
  • Mobiltäckning och Inomhuslösningar
  • Mätning och Styrning
  • Drift och Övervakning
  • Trygghetslösningar

Leverantörer

Motorola
Airbus
CeoTronics

Kunder

Vattenfall
Kammarkollegiet
Regeringskansliet
E-on
Skellefteå Kraft
Fortifikationsverket