Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag LåsTeam etablerar sig i Göteborg

07 December, 2021 kl 16:00 CET Regulatory

TCECURs dotterbolag LåsTeam har idag förvärvat Sustainion Groups dotterbolag Vindico Securitys verksamhet inom kamerabevakning genom en inkråmsaffär avseende kundstocken och medarbetare inom kameradelen av Vindico. Genom förvärvet möjliggörs en etablering av LåsTeam i Göteborgsområdet. LåsTeam med huvudkontor i Borås förvärvades av TCECUR i augusti i år och har sedan tidigare filialer i Stockholm och Skövde. Den övertagna verksamheten omsätter årligen ca 10 msek och kommer att ha en marginell påverkan på LåsTeams och TCECURs resultat under det kommande verksamhetsåret 2022.

”Vi välkomnar våra nya kollegor till LåsTeam och TCECUR och gläds åt affären som verkligen ger en snabbstart för LåsTeam i Göteborg”, säger Klas Zetterman Koncern VD TCECUR.

”Avyttringen av kameraverksamheten är ett led i vår renodling av verksamheten inom Vindico Security och det känns bra att vi nu hittat ett tryggt hem för våra kunder och medarbetare inom kameradelen. Vi är imponerade av LåsTeams bredd och kompetens inom säkerhetsteknik och tror att detta är en jättebra lösning för båda parter, inte minst för kunder och medarbetare som fortsatt får jobba tillsammans i en stark organisation inom säkerhet”, säger Brodde Wetter Koncern VD Sustainion.   
 
”Timingen för förvärvet av Vindicos kameraverksamhet kunde inte vara bättre. Dels kan vi nu erbjuda lokal närvaro och service till våra kunder i Göteborg, dels ser vi att vi kan utveckla kameraaffären ytterligare genom att erbjuda helhetslösningar med kamera, passersystem, inbrottslarm och brandlarm till befintliga och nytillkommande kunder framöver”, säger Björn Djupbäck Marknadschef på LåsTeam.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Klas Ingemarsson, VD LåsTeam

033-400 43 62
klas.ingemarsson@lasteam.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release