Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec vinner affär på 3 MSEK

25 May, 2021 kl 13:00 CET Regulatory

Mysec har vunnit ett avtal att leverera brandlarm till ett flertal fastigheter i Botkyrka kommun för ett sammanlagt värde på drygt 3 MSEK.

 
"Vi är stolta över att vårt långsiktiga samarbete med Botkyrka kommun inom säkerhet ger resultat”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

 
”Att Mysec återigen får leverera helhetslösningar, denna gång inom brand, till Botkyrka är vi mycket glada över”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Toste Hedlund, VD
+46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
https://mysec.se.

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 13:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Mysec Botkyrka 20210525