Pressmeddelande

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

13 December, 2021 kl 12:00 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.) har genomfört en företrädesemission av aktier av serie A som avslutades den 26 november 2021. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är torsdagen den 16 december 2021. Avstämningsdag är måndagen den 20 december 2021, varefter BTA omvandlas till aktier per onsdagen den 22 december 2021.

Om TCECUR

TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl. 12:00 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TCECUR Emissionen registrerad 20211213