Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag AWT får fortsatt förtroende från multinationell kund

09 October, 2023 kl 12:58 CET Regulatory

Access World Technic AB (AWT) har erhållit beställningar från ett av världens ledande matleveransföretag. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 5 MSEK varav 2 MSEK i Kv3 och 3 MSEK under 1H23, vilket avser leverans och installation av fysiskt säkerhetssystem för kontor och minimarknader i ett 10-tal länder runt om i Europa.

"Det är med stor glädje som vi kan meddela att vi fått detta stora förtroende för att leverera säkerhetsinstallationer och säkerhetskonsultation för denna multinationella kund runt om i Europa. Kunden expanderar i en rasande fart och värdesätter AWTs kompetens inom den globala säkerhetsmarknaden, vilket är precis den typen av kundrelationer som vi eftersträvar och värnar om att skapa mervärde för”, säger Per Lindstrand VD AWT.
 
”I och med detta tar AWT ett stort kliv in i ett nytt kundsegment, samtidigt som bolaget nu gör affärer i (för AWT) tidigare outforskade länder. AWT stärker därmed bolagets position ytterligare i Europa och visar att både strategin och leveransmodellen är konkurrenskraftig på den internationella marknaden” säger Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Tyco Software House-system (CCURE), Honeywellsystem (Pro-Watch, Galaxy), Gallagher, Genetec, Avigilon Alta (OpenPath + AVA), samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef TCECUR
+46 70 592 75 99

ole@tcecur.se
https://tcecur.com  

 

Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://awt.com

Dokument och länkar

Ladda ner: Release