Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec tecknar nytt ramavtal med Botkyrka kommun värt ca 100 MSEK

02 November, 2022 kl 14:00 CET Regulatory


Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB tecknar nytt ramavtal med Botkyrka kommun. Ramavtalet avser installation, kontroll och service av larm-, passersystem-, brandlarm och kameraövervakning. Avtalet börjar gälla from 1 november 2022 och sträcker sig 2+1+1 år. Värdet under avtalsperioden beräknas av Botkyrka kommun till ca 100 MSEK.

Förutom att installera nya system, sköta service och underhåll på befintliga ingår att hantera samtliga anslutna säkerhetssystem i den digitala larmportalen - Lamport. I portalen har Botkyrka kommun full kontroll på alla sina anläggningar och kontroller som utförs i samtliga säkerhetssystem som är anslutna. I dagsläget omfattas ca 350 anläggningar och allt säkerhetsarbete samlas och administreras på ett ställe. I portalen loggas alla händelser, alla kontroller, besiktningar och även andra externa installationer som sprinklers, systematiskt brandskyddsarbete och rökluckor. All dokumentation för respektive anläggning finns samlad och i en elektronisk kontrolljournal loggas alla arbeten som görs i systemen. Vidare kan alla larmhändelser enkelt administreras och vidarebefordras till valfria mottagare.
 
”Vi gläds över ett fortsatt förtroende från Botkyrka kommun och att vi kan bidra till att göra stora besparingar i kundens omfattande säkerhetsarbetet tillsammans med Mysec”, säger Klas Zetterman Koncernchef och VD TCECUR.

 
”Botkyrka, som är en av landets större kommuner, har tagit arbetet med säkerhet och trygghet till nästa nivå och ligger långt fram i sitt säkerhetsarbete och vi är mycket stolta över att få vara en del av detta”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

 
Mysec levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.

 
Bakom larmportalen Lamport
 står TCECUR och Mysec – som utvecklat portalen som är ensam i sitt slag. Under de senaste åren har flertalet kommuner, större företag som matkedjor, fastighetsbolag, hotell, gym, och detaljhandel integrerat och förbättrat sitt säkerhetsarbete med hjälp av den.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling.
TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 14:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM Botkyrka 20221102