Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec tecknar ramavtal med Stockholms Hamnar värt ca 2 MSEK årligen

09 November, 2022 kl 10:00 CET Regulatory

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB tecknar ramavtal med Stockholms Hamnar värt ca 2 MSEK årligen för kontroll, skötsel och underhåll av Stockholms Hamnars ca 30 brandlarmanläggningar. I avtalet tillkommer även nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar och att ansluta samtliga brandlarmanläggningar till den digitala larmportalen LamportÒ. Genom portalen får Stockholms Hamnar full kontroll på alla sina anläggningar där händelser loggas, elektronisk kontrolljournal, dokumentation och kontroller lagras samtidigt som larmhändelser enkelt kan administreras och vidarebefordras till valfria mottagare. Avtalet löper under en period om två år med möjlighet till förlängning ytterligare 6 år.

”Vi är tacksamma för förtroendet från Stockholms Hamnar och ser framemot ett gott och långsiktigt samarbete.  Vi ser nu att fler företag och organisationer upptäcker vilken fantastisk lösning vår larmförmedlingstjänst LamportÒ är”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

”Vi gläds åt att Stockholms Hamnar valt oss som leverantör, och vi är särskilt glada att få implementera LamportÒ som kommer att förenkla och effektivisera säkerhetsarbetet betydligt”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

Mysec levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.

Bakom larmportalen LamportÒ står TCECUR och Mysec – som utvecklat portalen som är ensam i sitt slag. Under de senaste åren har flertalet kommuner, större företag som matkedjor, fastighetsbolag, hotell, gym, och detaljhandel integrerat och förbättrat sitt säkerhetsarbete med hjälp av den.

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR

+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TCECUR Mysec Stockholms hamnar