Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec vinner affär på 2 MSEK

26 April, 2021 kl 14:00 CET Regulatory

Mysec har vunnit ett avtal att leverera ett större kamerasystem för övervakning till Svea hovrätt på drygt 2 MSEK. Utöver grundinstallationen tillkommer serviceavtal och optioner.  

"Det är fantastiskt kul att Domstolsverket återigen valt oss för ett av sina omfattande projekt efter att vi gjort ett bra jobb på Attunda tingsrätt under 2020”, säger Toste Hedlund VD Mysec.
 
”Mysec håller högsta standard på installationer av den här typen av avancerade säkerhetsinstallationer och att vi är stolta att få leverera till hovrätten ”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Toste Hedlund, VD
+46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
https://mysec.se.

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 14:00 CET.