Pressmeddelande

NEA Public Value förvärvar 10% av aktierna i TCECUR

10 January, 2023 kl 08:30 CET Regulatory

TCECUR får en ny storägare i samband med att SEC Management säljer samtliga av sina aktier (~7,5%) till NEA Partners, som investerar genom fonden NEA Public Value (”NEA PV”). Övriga säljare är ledande befattningshavare i koncernen inklusive VD Klas Zetterman som säljer 50 000 av sina aktier. 

”TCECUR är en mycket intressant investering. Ett välskött och växande bolag som är etablerat på en marknad med strukturella drivkrafter”, säger Mikael Hanell och Arash Hakimi förvaltare av NEA PV.
 
”Vi välkomnar NEA som aktiv ägare och resurs för att fortsätta utvecklingen av TCECUR som ett av de ledande säkerhetsbolagen”, säger Ole Oftedal Styrelseordförande och Klas Zetterman VD och Koncernchef TCECUR. 

 
”Vi ser mycket positivt på att NEA PV kommer in som en större och professionell ägare i TCECUR”, säger Martin Zetterström VD Arbona som är den största ägaren i TCECUR.

 
NEA PV är en fond som investerar i mindre börsnoterade företag och som tar en aktiv del i företagens utveckling. Vid kommande ordinarie bolagsstämma kommer en styrelseledamot att föreslås från NEA PV.

  
SEC Management bildades i samband med börsnoteringen 2017 med syfte att samla ledningens ägande i TCECUR. Målsättningen var att inneha ca 10% ägande och aktivt arbeta med ledning, styrelse och finansiering. Ägandet i SEC Management utvecklades via förvärv där aktien användes som delbetalning. Av de 9 ursprungliga ägarna har 3 lämnat koncernen och ytterligare 2 går i pension under året. SEC management kommer att avvecklas under våren. Personer i den operativa ledningen av TCECUR kommer efter transaktionen att äga ca 19% av antalet aktier i TCECUR.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare information, kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 8:30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM NEA