Pressmeddelande

Förändring i ledningen av TCECUR

16 May, 2023 kl 08:45 CET Regulatory

TCECUR meddelar idag att Klas Zetterman lämnar VD- och koncernchefsrollen i TCECUR med omedelbar verkan. Styrelseordföranden Ole Oftedal kommer per den 16 maj att tillfälligt överta rollen som t.f. VD och Håkan Blomdahl, styrelseledamot som representerar huvudägaren Arbona, har under denna period utsetts till Styrelseordförande. Sökandet efter ny VD inleds omgående.

”TCECUR har de senaste åren haft en positiv utveckling, både som koncern och aktiemässigt. Tillväxttakten har varit hög, huvudsakligen driven av ett antal framgångsrika förvärv.  Klas Zetterman har sedan våren 2020 varit VD och förtjänstfullt lett utvecklingen under dessa år. Omsättningen har mer än fördubblats och nettoresultatet likaså, vilket ökat från ca 2 % till drygt 5 % vinstmarginal. Organisk tillväxt och ett antal förvärv har bidragit till denna utveckling.  TCECUR har en nu stark position och är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Den närmaste tiden kommer koncernen att fokusera på operationell effektivitet, synergier och utveckling av organisation och ledarskap. Mot denna bakgrund har styrelsen initierat en rekrytering av ny VD med en något annorlunda profil. Den långsiktiga strategin att växa organiskt och att via förvärv bygga ett lönsamt miljardföretag i säkerhetsbranschen ligger fast. Vi vill tacka Klas för hans mycket förtjänstfulla insatser och hårda arbete under denna period. Vi önskar honom lycka till i framtiden”, säger Ole Oftedal.

”Det har varit väldigt intressant, roligt och utvecklande att vara VD för TCECUR, och jag är stolt över vad vi alla, medarbetare och ledning, tillsammans har åstadkommit under dessa år”, säger Klas Zetterman. 

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

För ytterligare information kontakta

Ole Oftedal
Tel: 070-592 75 99
ole@tcecur.se

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 08.45.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release