Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec tar ny affär om 6,1 MSEK

13 January, 2023 kl 16:05 CET Regulatory

Snabbväxande börsnoterade säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB tar nya ordrar till ett värde om 6,1 miljoner kronor för projektering, installation och driftsättning av brandlarm och säkerhetssystem till Björkhagaskolan i Tumba. Leverans kommer att ske etappvis under åren 2023 till 2026. Beställare är NETAB, Norsborgs Eltjänst AB.

 
”Mysec visar återigen sin förmåga att leverera driftsäkra, skalbara och funktionella säkerhetssystem som
bidrar till ett säkrare samhälle och tryggare medborgare”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
"Vi är glada och tacksamma och ser fram mot att få leverera y
tterligare ett spännande projekt med helhetslösningar för inbrottslarm, passersystem och brandlarm ihop med vår larmportal ”, säger Toste Hedlund VD Mysec.

 
Mysec levererar helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling.
TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare information, kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TCECUR Mysec Björkhagaskolan 20230113