Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Automatic Alarm vinner ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter om ca 18,5 MSEK

21 January, 2022 kl 07:30 CET Regulatory

Automatic Alarm har vunnit en större upphandling till Huddinge Samhällsfastigheter. Avtalet beträffar primärt tillsyn och avhjälpande underhåll av Huddinge kommuns ca 130 anläggningar för brand- och utrymningslarm som Huddinge Samhällsfastigheter förvaltar. Avtalet bedöms vara värt ca 18,5 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år. Ramavtalet omfattar även en möjlighet för Automatic Alarm att få lämna offert på och utföra tilläggsarbeten inom ramavtalet i form av planerat underhåll, nyinstallationer och kompletteringar av anläggningarna.

 
”Vi gläds över att få leverera till Huddinge Samhällsfastigheter vilket innebär att vi blir leverantör till ytterligare en av Stockholmsområdets större kommuner. Detta är helt i linje med vår strategi att leverera helhetslösningar gällande säkerhet till offentliga inrättningar i Stockholmsområdet”, säger Andreas Bergström, VD Automatic Alarm.

 
”Vi är stolta över att få leverera till Huddinge Samhällsfastigheter och ser framemot ett gott samarbete tillsammans”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.  

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 07:30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Huddinge Samhällsfastigheter 20210121