Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag TC Connect AS och Sporveien ingår avtal värt 20 MNOK

04 May, 2023 kl 14:02 CET Regulatory

TC Connect AS ingår avtal med Sporveien i Oslo, Norges största leverantör av kollektivtrafik mätt i antal resor. I uppdraget ligger drift- och underhållstjänster av TETRA infrastruktur och kontrollrum för säker kommunikation för tunnelbanan och spårvägen i Oslo kommun. Avtalet omfattar ett sammanlagt värde om 20 miljoner norska kronor och löper över tre år plus en årlig automatisk förlängning för kommande år.

TC Connect äger och är operatör av det TETRA-baserade systemet Diginet som erbjuder säker kommunikation till samhällskritiska verksamheter i Norge.

”Vi kommer att säkerställa ett operativt, väl fungerande och säkert system för Sporveiens verksamhet under de kommande åren. Ett exempel är att Diginet ger Sporveien säker kommunikation i hela sitt transportnät inkluderande alla tunnelbanetunnlar i Oslo. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Harald Bergby, vd TC Connect AS.

”TC Connect i Norge ligger i framkanten av teknikutvecklingen inom säker kommunikation och vi gläds åt det förtroende som Sporveien ger oss”, säger Klas Zetterman, vd och koncernchef TCECUR.  

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Sporveien 20230504