Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag TC Connect AS vinner order till norska Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) värt 6,6 mnok

05 July, 2022 kl 17:00 CET Regulatory

TC Connect AS har idag signerat avtal för leverans av bärbara Nödnett Tetra Terminaler till Frivillige Organisasjoner Redningsfaglige Forum (FORF) värt 6,6 mnok med leverans under det fjärde kvartalet i år.

”Vi är stolta över att ha vunnit denna order och ser framemot ett gott samarbete med alla organisationer inom FORF”, säger Harald Bergby, VD TC ConnectAS. 

”Än en gång visar TC Connect i Norge att vi är en ledande marknadsaktör inom säker kommunikation”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.   


TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.


För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+46 73 983 04 02‬
klas@tcecur.se 
https://tcecur.com   

Harald Bergby, Daglig Leder TC Connect AS

+47 900 554 33

Harald.bergby@tcconnect.no

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5juli 2022 kl. 17:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release