Pressmeddelande

TCECUR tecknar ramavtal med Kammarkollegiet

08 September, 2023 kl 14:28 CET Regulatory

NGM-noterade säkerhetskoncernen TCECUR har via dotterbolaget LåsTeam tecknat ett ramavtal med den statliga myndigheten Kammarkollegiet. Ramavtalet, som löper under fyra år, bedöms totalt vara värt cirka 600 MSEK, att fördelas mellan sju olika aktörer, däribland LåsTeam. Avtalet omfattar säkerhetsentreprenader inom lås, inbrottslarm, kamerabevakning, brandlarm, talat utrymningslarm och dörrstyrning.

Kammarkollegiet genomför bland annat förstudier för att kartlägga marknader och myndigheternas behov inom ett område. Upphandlingar genomförs utifrån gällande regelverk och förutsättningar för att tilldela leverantörer uppdrag via ramavtalet.

"Vi är glada över att ha tilldelats detta prestigefyllda ramavtal av Kammarkollegiet. Detta samarbete innebär en betydande milstolpe för vårt företag och bekräftar vårt engagemang för att tillhandahålla förstklassiga säkerhetslösningar. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Kammarkollegiet för att säkerställa säkerheten och skyddet av deras tillgångar och personal. Vi hade inte kunnat lösa detta stora ramavtal om vi inte hade varit en del av TCECUR, tillsammans gör vi skillnad!”, säger Björn Djupbäck, Marknadschef på LåsTeam.
 
”Detta kan utvecklas till en viktig, och inkomstbringande, affär för TCECUR. Att vi är med som en part i en upphandling av Kammarkollegiet, som bedöms vara värt 600 MSEK totalt, är en viktig kvalitetsstämpel som kan ge ringar på vattnet. Upphandlingen bekräftar TCECURs starka position i Sverige inom området säkerhet. Genom att samla flera geografiskt spridda entreprenörsdrivna bolag som stödjer varandra kan vi leverera skräddarsydda helhetslösningar inom trygghet och säkerhet över hela landet”, säger Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef.
 
LåsTeam är en certifierad leverantör av heltäckande säkerhetslösningar, specialiserat på passersystem, elektroniska lås, brandlarm, övervakningsteknik och expertrådgivning. Med ett engagemang, kompetens och ansvar för innovation och kundnöjdhet levererar LåsTeam skräddarsydda lösningar som skyddar företag, organisationer och samhällen.

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

 
För ytterligare information kontakta:

Ole Oftedal, tf. vd och koncernchef TCECUR,
tel: +46-705927599
epost: ole@tcecur.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release