Pressmeddelande

TCECUR förtydligar insidertransaktioner gjorda i samband med NEA Public Values förvärv av 10% av aktierna

16 January, 2023 kl 13:06 CET Regulatory

I samband med att NEA Public Value förvärvade 10% av TCECUR tidigare i veckan sålde SEC Management samtliga av sina aktier (~7,5%) till NEA Partners. Övriga säljare var ledande befattningshavare i koncernen.

Nedanstående sammanställning förtydligar ändringarna i närståendes innehav i samband med transaktionen:

 

Namn                       Befattning                        Aktier Sålda:    Kvarvarande innehav

 (privat el. via bolag)

 

Via SEC mgmt

Aktier         Optioner

Ole Oftedal          Styrelseordförande   96 044 314 173 0

Tommy Lundqvist  Styrelseledamot  45 197 19 625 0

Toste Hedlund  Dotterbolags VD  290 958 0                 16 000

Robert Birgersson  Dotterbolags VD  14 124 1 250  16 000

Per Lindstrand  Dotterbolags VD  30 367 190 000    16 000

Övriga ej närstående   230 218

 

         Utanför SEC

 

Klas Zetterman  Koncern VD          50 000 334 765 130 000

Anton Juric  Dotterbolags VD          81 416 162 255 0

Toste Hedlund  Dotterbolags VD          25 000 0 16 000

Övriga ej närstående           81 416

 

Totalt har NEA därmed förvärvat 944 040 aktier motsvarande 10 % av aktierna och personer i den operativa ledningen av TCECUR äger inklusive ovanstående innehav totalt ca 19 % av antalet aktier.

  
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 

För ytterligare information, kontakta:
 Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02‬
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 

 

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM Förtydligande