Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Sectragon tecknar avtal värda ca 6,7 MSEK

10 July, 2023 kl 08:30 CET Regulatory

TCECURs dotterbolag Sectragon tecknar två avtal med Bostadsbolaget (Göteborgs stads Bostadsaktiebolag) avseende passersystem & brytskydd i Södra Biskopsgården & Hammarkullen där kontraktssummorna uppgår till ca 6,7 MSEK och förväntas att levereras under hösten år 2023.

”Sectragon, ett av koncernens största och framgångsrika bolag, fortsätter att leverera i olika delar av Sverige”, säger Ole Oftedal, tf VD och koncernchef TCECUR.

”Vi fortsätter att visa stor konkurrenskraft inom offentlig sektor och vi ser fram emot att återigen få leverera säkerhetsteknik till allmännyttan i Göteborg”, säger Anton Juric VD Sectragon.

Sectragon är en modern säkerhetsleverantör som levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetsteknik inkluderande bl a inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm. Bolaget arbetar brett, men merparten av kunderna återfinns inom segmenten offentlig sektor, fastighetstutveckling, fastighetsförvaltning samt logistik.

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För att ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
T.f VD och koncernchef Ole Oftedal
Tel: 070-592 75 99
Mail: ole@tcecur.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release