Pressmeddelande

TCECURs årsredovisning för 2021 är nu publicerad

28 March, 2022 kl 08:00 CET Regulatory

TCECURs årsredovisning för 2021 är nu publicerad på bolagets hemsida.

TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB och Access World Technic AB.
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Årsredovisning 2021