Pressmeddelande

TCECURs norska dotterbolag TC Connect AS vinner ramavtal med Skanska för stort vattenförsörjningsprojekt i Oslo

30 September, 2021 kl 16:00 CET Regulatory

Projekt ”Ny vattenförsörjning Oslo” är Norges största vattenförsörjningsprojekt och Oslos kommuns största enskilda investering någonsin. Huvudmålet med projektet är att säkerställa att invånarna i Oslo får en fullgod vattenförsörjning, med Holsfjorden i Lier kommun som reservvattensförsörjning. Totalt består jätteprojektet av 8 stora delprojekt, varav Skanska hittills har vunnit de två första kontrakten. E8-kontraktet handlar om sprängning av åtkomsttunnlar och berghallar för det nya vattenreningsverket vid Huseby. E5-kontraktet är en 19 kilometer lång vattentunnel från Holsfjorden till Huseby, som huvudsakligen kommer att drivas med två tunnelborrmaskiner (TBM) från varje ände. Båda projekten kräver säkra kommunikationslösningar för alla berörda entreprenörer och underleverantörer i projektet.
 
Skanska har tecknat ett ramavtal med TC Connect gällande säker kommunikation och säkerställer därigenom att räddningstjänsten och alla användare får säker kommunikation genom hela projektet fram till slutförandet den 1 januari 2028. Kontraktets värde uppskattas till mellan 2-3 MNOK.

”TC Connect ser fram emot att leverera en bra lösning för Skanska i detta viktiga projekt för Oslo kommun”, säger Harald Bergby VD TC Connect AS.
 
”TC Connect Norge visar återigen nya givande samarbeten med det norska samhällets viktigaste funktioner”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och  TC Connect Sweden AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Harald Bergby, VD
+47 900 55433

harald.bergby@tcconnect.no  
https://tcconnect.no
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 16:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM TC Connect AS 20210930