Pressmeddelande

TCECUR i miljonavtal med norska Vägverket – Dotterbolaget TC Connect ska stärka säkerheten i norska tunnlar

28 June, 2023 kl 18:08 CET Regulatory

Snabbväxande NGM-noterade säkerhetskoncernen TCECUR har via dotterbolaget TC Connect slutit avtal med Statens Vegvesen i Norge. Avtalet har ett värde om 3,5 MNOK och levereras under fjärde kvartalet, 2023.

TC Connect Norge levererar hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaror. Avtalet med Statens Vegvesen omfattar TC Connects Nödnett och nödnätsmodem samt en egenutvecklad lösning för styrning och avisering av trafikmeddelanden via DAB-radio i drygt 100 tunnlar.

”TC Connects lösning ska öka säkerheten i norska tunnlar genom att säkerställa att trafikanter informeras vid ett tillbud eller en olycka. Avtalet stärker ytterligare vår position som totalleverantör av kommunikationslösningar inom trygghet och säkerhet i Norden”, säger Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef för TCECUR.

”En snabb och pålitlig avisering via Nödnett och nödnätsmodem kommer att kunna minska konsekvenserna både för inblandade och påverkade trafikanter. Detta är också ett bidrag till vår nollvision för de dödade och svårt skadade”, säger Tunnel- och avdelningsförvaltare Svenn Egil Finden och fortsätter:

”Vi har haft ett gott samarbete med TC Connect i utveckling, testning och validering av lösningen. De har uppnått våra strikta kvalitetskrav och vi har nu en robust lösning med ny teknik på plats”, säger Svenn Egil Finden.

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

För ytterligare information kontakta

Ole Oftedal
Tel: 070-592 75 99
ole@tcecur.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release