Pressmeddelande

Mysec tecknar ramavtal med Upplands-Bro Kommun värt upp till 6,5 MSEK

27 March, 2024 kl 08:30 CET Regulatory

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB tecknar ramavtal med Upplands Bro kommun värt upp till 6,5 MSEK under en fyraårsperiod för kontroll, skötsel och underhåll av Upplands Bro Kommuns ca 85 säkerhetsanläggningar. Mysec som nyligen slagits samman med Automatic Alarm har fått en starkare organisation för att möta Upplands-Bro kommuns behov. I avtalet ingår även nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar.
 
Vid val av
portalen får Upplands-Bro full kontroll på alla sina anläggningar där händelser loggas, elektronisk kontrolljournal, dokumentation och kontroller lagras samtidigt som larmhändelser enkelt kan administreras och vidarebefordras till valfria mottagare.

”Vi är tacksamma för förtroendet från Upplands-Bro kommun och ser framemot ett gott och långsiktigt samarbete.  Vi ser nu att allt fler företag och organisationer upptäcker Mysec tjänster såsom Lamport, smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling”, säger Per Asplund, VD på Mysec Sweden AB.
 
Mysec har slagits samman med Automatic Alarm under februari
och tillsammans är vi ett ledande säkerhetsbolag inom nischen portaltjänster, inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, lås och kamerabevakning.

 
Mysec levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2
samt för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061.

 
TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare information, kontakta:

Jacob Philipsson, Koncernchef TCECUR
jacob@tcecur.se
 
Per Asplund, VD Mysec Sweden AB

per.asplund@mysec.se

Dokument och länkar

Ladda ner: Release