Pressmeddelande

Brev till aktieägare i TCECUR

26 September, 2019 kl 10:58 CET Regulatory

Först  vill jag tacka er för det stöd och intresse som ni visat, och visar, vår verksamhet. Jag får löpande en del frågor om företaget och utvecklingen samt att det har varit tyst från oss på TCECUR under ett tag. Det betyder inte att det inte händer mycket under ytan, varför jag nu väljer att skriva detta brev till oss aktieägare.
 
Vi har en bra struktur i koncernen med fyra fristående företag med olika strategier och förutsättningar som fortsätter leverera. Jag ser fortsatt full aktivitet i samtliga bolag med affärer, leveranser och utvecklingsprojekt.
 
Vi letar kontinuerligt efter kompletterande förvärv till befintliga dotterbolag, samtidigt som vi letar efter nya spännande bolag inom säkerhetsbranschen, där vi söker unika entreprenörsledda tillväxtbolag under lönsamhet inom Norden.
 
Mysec
 
Utvecklingen i Mysec är fortsatt mycket god, starten av avtalet med Stockholms skolor, SISAB, går enligt plan och innebär initialt att man analyserar behov av underhåll, service och utbyte av teknik. Utöver nuvarande skolor som innefattas av upphandlingen så kommer ett antal nya skolor att byggas de närmaste åren varvid speciella upphandlingar företas. SISAB avtalet som sträcker sig över minst sex år kommer att bilda en ny bas i Mysecs leveranser. Botkyrka kommun utgör en annan bas och underhåll och nya projekt utvecklas väl.
 
Larmator, en mindre säkerhetsleverantör, som förvärvades under juni i år har framgångsrikt integrerats som en ny projektorganisation i Mysec.
 
Mysec  har i dagsläget bland annat vunnit anbud med ICA och Attunda Tingsrätt, en strategisk affär som kan ge utökade relationer med domstolsverket. Mysec utvecklas löpande och ytterligare tekniker anställs för att kunna säkerställa leveranskapacitet, samtidigt analyseras dessutom löpande mindre förvärv med spetskompetens och erfaren teknikerbas för att tillvarata det starka momentum som nu upplevs på marknaden.
 
Mysecs framgångar på marknaden att lösa omfattande och avancerade säkerhetslösningar med hjälp av den egenutvecklade portalen skapar förfrågningar från liknande kundgrupper med komplexa säkerhetsbehov.
 
AWT
 
AWTs nyförvärvade bolag Comex har nu etablerat kontor i Frankfurt vilket skapar en ökad närvaro i regionen Norra Tyskland. Nya projekt har tecknats med ett multinationellt telecomföretag i Frankfurt.
 
Fortsatt utveckling av ett unikt samarbete med ett internationellt streamingföretag innebärande översyn och leverans av säkerhetssystem i Europa, Nord- och Sydamerika. AWT utvecklar därmed referensprojekt med hög komplexitet med en internationell närvaro. Organisationen i Stockholm har utvecklats med en stabilare service och leveranskapacitet vilket möjliggör utökad tillväxtpotential.
 
TC Connect Sverige
 
TC Connect Sverige går fortsatt enligt plan, mer säljkraft och fler resurser inom teknisk utveckling för egna produkter. Nyanställning av IT-relaterad produktutvecklare bygger ett mer komplett erbjudande då gränsen mellan säkerhetssystem och IT allt mer suddas ut.
 
För statliga myndigheter pågår ett flertal installationer avseende inomhustäckning och säkerhetsklassade radiosystem. Ett viktigt ramavtal med ett statligt verk utgör en ny bas för utveckling av säkra kommunikationslösningar med projekt över hela landet.
 
TC Connect Norge
 
Omstrukturering av Norge fortgår med huvudingredienser att reducera volym och omfång av erbjudande. Genom att inte längre erbjuda större och mer komplexa projekt fokuserar vi på effektivisering av service och underhåll. Med fortsatt utveckling av Diginet nätverket och enklare projekt i likhet med det Svenska TC Connect skapas en stabilare verksamhet. Samtidigt genomförs kostnadsbesparingar för anpassning av organisationen till lägre volym. Omstruktureringen kommer att vara genomförd under kvartal 4. Norge är nu i slutleverans av två större projekt till Equinor och Conoco Philips som skall levereras innan årsskiftet.
 
Som en konsekvens av förändringsarbetet har vi även förändrat i ledningen där Henrik Nordin, CFO och Vice VD i koncernen tar över rollen som t.f. VD i TC Connect AS från Harald Rönning som lämnar bolaget.
 
Vi ser på vår investering i TCECUR som långsiktig och känner oss nu komfortabla med den utstakade plan som vi nu satt tillsammans för att leda TCECUR mot högre lönsamhet. Vi fokuserar på mindre affärer men med större lönsamhet, vilka vi inte alltid kommunicerar, men likväl är det fortsatt hög aktivitet i samtliga dotterbolag.
 
Vi har en långsiktig plan för tillväxt och resultat som vi tror på och som kommer att visa på ett långsiktigt och hållbart aktieägarvärde.
 
Ole Oftedal
VD och Koncernchef, TCECUR

 
OM TCECUR

  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB.  
  
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se. 
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se 
 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release