Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag AWT etablerar bolag i Australien

02 December, 2021 kl 13:00 CET Regulatory

Access World Technic AB (AWT) startar bolag i Australien och utser samtidigt Andrew Zywietz som försäljningsansvarig för bolagets marknader i Australien och Nya Zeeland. Andrew är bosatt i Sydney och kommer närmast från ett av de större säkerhetsföretag i Australien, där han har haft rollen som Operations Manager de senaste 16 åren.

 
"Vi följer den strategi som vi har satt upp, och ser kontinuerligt resultatet av denna. Vår globala resa fortsätter nu genom uppbyggnaden av vårt bolag i Australien. Detta innebär att vi etablerar oss på en väldigt attraktiv marknad och därmed stärker AWTs erbjudande till både befintliga och nya globala kunder. Andrews långa erfarenhet och breda kontaktnät inom den internationella säkerhetsbranschen gör att vi direkt tar ett stort kliv in i den Australienska och Nya Zeeländska säkerhetsmarknaden.”, säger Per Lindstrand VD AWT.

 
AWTs globala utveckling går framåt med stormsteg och fortsätter att attrahera seniora talanger inom den globala säkerhetsbranschen. Australien är en central del i den multinationella säkerhetsmarknaden och utgör en viktig del i AWTs globala tillväxtplan.”, säger Klas Zetterman VD TCECUR.


AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för globala integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att leverera avancerade lösningar till bl a världsmarknadsledande teknikjättar, finans- och investmentbolag, försäkringsbolag, industribolag och kärnkraftverk. Fokus ligger på Honeywellsystem (Pro-Watch, Galaxy), Tyco Software House-system (CCURE), Lenel (OnGuard, S2), Gallagher, Genetec, samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB och Access World Technic AB.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

 

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 13:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release