Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 10 MSEK

24 March, 2023 kl 17:07 CET Regulatory

Access World Technic AB (AWT) erhåller ytterligare beställningar från en av världens ledande amerikanska biltillverkare. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 10 MSEK och avser leverans och installation av fysiskt säkerhetssystem samt servicecenter och showrooms i Sverige, Norge och Finland. Leverans förväntas ske under första halvåret 2023.

"Vi har alltid värnat om långsiktiga affärsrelationer med våra kunder, och det är en ära att få fortsätta leverera prestigeprojekt i denna kaliber för globala kunder som är ledande i sin bransch. Vår satsning på Norge och Finland har visat sig väldigt lyckosam och vi har fått en flygande start i Norden!”, säger Per Lindstrand VD AWT.
 
”I samband med etableringen i Norge och Finland har AWT lyckats skapa en unik position i Norden på den globala säkerhetsmarknaden, och det är glädjande att se att detta värdesätts av AWTs multinationella kunder genom återkommande affärer”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Tyco Software House-system (CCURE), Honeywellsystem (Pro-Watch, Galaxy), Gallagher, Genetec, OpenPath, samt biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  


 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release