Pressmeddelande

Tillträdande VD Klas Zetterman äger nu ca 4,6 % av utestående aktier i TCECUR

16 March, 2020 kl 13:07 CET Regulatory

Klas Zetterman, som tillträder VD-posten i TCECUR den 14 april, har förvärvat 197 702 aktier, motsvarande 4,2 % av utestående aktier i TCECUR, av tidigare huvudägaren TPE och blir därmed en av de större ägarna i bolaget. Totalt äger Klas efter affären 4,6 % av utestående aktier i bolaget. TPE äger efter affären inga aktier i bolaget. Klas kommer närmast från rollen som Vice President och General Manager för Illinois Tool Works (ITW), ett av USAs största börsnoterade industriföretag, där han varit verksam de senaste 12 åren. 

  
”Jag är mycket positiv till koncernen och portföljbolagen inom TCECUR, deras position och ledning, med innovativa värdeskapande säkerhetslösningar för företag och offentliga verksamheter. Vi bedömer att säkerhetsbranschen kommer att vara i stark tillväxt även under de kommande åren. Det finns goda möjligheter till värdeskapande och tillväxt”,
säger tillträdande VD Klas Zetterman.

 

OM TCECUR 
  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

 
Bolagets aktie är listad på NGM, Nordic Growth Market.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se

 
Klas Zetterman

+46 73 983 04 02

Dokument och länkar

Ladda ner: Release