Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag TC Connect AS vinner ramavtal med norska Polisen värt 16 mnok

28 June, 2022 kl 15:00 CET Regulatory

TC Connect AS har signerat ett avtal med den norska Polisen gällande tillbehör till Motorola utrustning för helhetslösningar inom säker kommunikation.  Avtalet gäller i 4 år och har ett estimerat värde på ca 16 mnok.

 
"Vi är stolta över att ha vunnit avtalet med Polisen och ser framemot ett flerårigt och gott samarbete”, säger Harald Bergby, VD TC Connect AS.
 
”TC Connect i Norge fortsätter genom avtalet med Polisen att växa inom bolagets kärnverksamhet – säker kommunikation”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.  

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande p producenter.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Harald Bergby, Daglig Leder TC Connect AS
+47 900 554 33

Harald.bergby@tcconnect.no
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022 kl.
15:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Norska Politiet 20220628