Pressmeddelande

Utfall av teckningsoptionsprogram

19 June, 2024 kl 08:00 CET Regulatory

TCECUR har genomfört det teckningsoptionsprogram om totalt 550 000 teckningsoptioner som beslutades om på bolagsstämman den 13 maj 2024. Teckningsoptionsprogrammet blev vältecknat med över 90 % av teckningsoptionerna tecknade av VD/koncernchef, dotterbolags VD:ar, lednings- och nyckelpersoner såväl som styrelseledamöter. Resterande teckningsoptioner sparas och kan komma att erbjudas till befintliga och nya nyckelpersoner under H2-24.

TCECUR är en koncern inom säkerhetsbranschen och består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt. De olika dotterbolagen är alla verksamma inom säkerhetsbranschen med projektleveranser av integrerade system och utrustning inom passersystem, CCTV, larm, brandsäkerhet, säkra radiokommunikationsnät.
 

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Philipsson,
Koncernchef TCECUR
+46 70 389 5155

jacob@tcecur.com

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR.Utfall-av-teckningsoptionsprogram