Pressmeddelande

TCECUR mottar via dotterbolaget RF Coverage AB ordrar på 7 MSEK

21 February, 2022 kl 11:00 CET Regulatory

RF Coverage AB har i sitt RAM-avtal med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar mottagit ytterligare ordrar på 7 MSEK. Leverans kommer att ske under 2022.

 
"Trafikverkets långsiktiga arbete att modernisera och effektivisera de radiosystem som idag behövs bytas ut eller kompletteras i väg- och järnvägstunnlar fortsätter”, säger Jonas Blom VD RF Coverage AB.

  
”RF Coverages unika kompetenser inom säkra kommunikationslösningar kommer väl till pass i vårt fina samarbete med Trafikverket”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
  
RF Coverage AB (RFC) är ett svensk företag som sedan 2012 – med mycket hög kompetens – designar, installerar/driftsätter samt underhåller täckningslösningar på den Svenska marknaden. RFC arbetar bl.a. med standarder som GSM-R, LTE, TETRA/RAKEL och GPS.

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB och Access World Technic AB.
  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
  
Jonas Blom, VD
+46 765 955 606
jonas.blom@rf-coverage.se
https://www.rf-coverage.se.

  
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 kl. 11:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Press release RFC nr 3 - TrV ramavtal 2022