Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Sectragon AB har tecknat order på 15,9 MSEK till ett av Nordens största logistikprojekt

22 August, 2022 kl 08:00 CET Regulatory

Nyförvärvade Sectragon AB har fått order på 15,9 MSEK till en av Nordens största satsningar 2022 inom logistikfastigheter. Leveransen kommer ske under Q3 och Q4 2022 och fortsätta in i 2023 med återkommande intäkter i minst 5 år i form av service- och driftsavtal. Ordern avser projektering, driftsättning av passersystem, elektroniska låsningar, brandlarm, kameraanläggningar och inbrottslarm. Den totala ytan som skall säkras är cirka 170 000 m2.

 
”Sectragons tillväxt och den effektiva affärsmodell som bolaget utvecklat är minst sagt imponerande. Med den här typen av moderna helhetslösningar inom säkerhetssystem skapas trygghet och god kontroll för våra kunder, särskilt med tanke på den stora ytan som skall säkras”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.  

 
”Otroligt roligt att återigen få förtroendet att säkra en av Nordens största logistiksatsningar. Vi har tidigare levererat lösningar till en annan av kundens anläggningar i Mellansverige under 2021. Vi märker tydligt att våra kunder förstår den enorma fördelen med att beställa alla säkerhetsfunktioner i fastigheterna från en och samma leverantör, både i projektstadiet och även i det stora serviceåtagandet efter driftsättningen. Då söker man en pålitlig, stabil, långsiktig och professionell aktör och här skiljer vi oss från många av våra konkurrenter i branschen”, säger Niklas Lindgren, Marknadschef och en av Sectragons grundare.

 
TCECUR Sweden AB (publ.) 
är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 08
:00 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM Sectragon 220822