Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i TCECUR Sweden AB (publ.)

08 November, 2021 kl 10:30 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ) höll idag, den 8 november 2021, extra bolags-stämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 733 665 aktier av serie A med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 32 kronor per aktie med den 10 november 2021 som avstämningsdag, varvid bolagets aktiekapital ökas med högst 433 416,25 kronor.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 10:30 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release