Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag LåsTeam tecknar ramavtal med Västfastigheter värt ca 54 MSEK

02 November, 2022 kl 08:30 CET Regulatory

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag LåsTeam Sverige AB har vunnit en större ramavtalsupphandling till Västfastigheter. Avtalet omfattar säkerhetsentreprenader inom lås och dörrstyrning, leverans av säkerhetsprodukter samt servicetjänster, till samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Västfastigheter i Storgöteborg. Avtalet bedöms vara värt ca 54 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

Snabbväxande säkerhetskoncernen TCECURs dotterbolag LåsTeam Sverige AB har vunnit en större ramavtalsupphandling till Västfastigheter. Avtalet omfattar säkerhetsentreprenader inom lås och dörrstyrning, leverans av säkerhetsprodukter samt servicetjänster, till samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Västfastigheter i Storgöteborg. Avtalet bedöms vara värt ca 54 MSEK och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.

”LåsTeam expanderar genom detta ramavtal snabbt vidare i Göteborgsregionen och vi ser fram emot ett gott samarbete med Västfastigheter under de kommande åren”, säger Klas Zetterman, Koncernchef och VD TCECUR.

Vi är otroligt glada över att ha vunnit ramavtalet och fått en fantastisk start i Göteborg. Detta är helt i linje med vår strategi att leverera säkerhetsentreprenader och tjänster till offentliga byggnader”, säger Björn Djupbäck, Marknadschef på LåsTeam.

LåsTeam levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till svenska offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning.

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08:30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR PM Västfastigeter 20221101