Pressmeddelande

TCECUR utser Jacob Philipson till ny VD för TCECUR

09 October, 2023 kl 08:00 CET Regulatory

Styrelsen för TCECUR (”Bolaget)” har idag, den 9 oktober 2023, utsett Jacob Philipson till ny VD och koncernchef för TCECUR. Jacob tillträder den 8e januari 2024 och tar därmed över rollen från Ole Oftedal som har varit tillförordnad VD sedan den 16e maj år 2023. Ole återgår samtidigt som ordförande för TCECUR, varvid Håkan Blomdahl som varit tillförordnad ordförande under samma period, återgår till rollen som ordinarie styrelseledamot.

Jacob Philipson har en lång ledarerfarenhet från teknik respektive telekombranschen, han har även arbetat många år med teknologibolag kopplade till fastighetsbranschen. Jacob kommer närmast som Partner från Stronghold Invest, där Jacob arbetat med investeringar och hantering av fastighetsnära teknologibolag (s.k. PropTech). Jacob har tidigare varit VD för Datscha AB i 8 år vilket är ett världsledande SaaS-bolag för analys och värdering av kommersiella fastigheter. Jacob har även varit VD för QBank (ett SaaS bolag som riktar sig till Enterprise-bolag för hantering av digitala tillgångar). I början av Jacobs karriär var han verksam i Centralamerika och Asien i multinationella bolag såsom Oracle och Ericsson Hewlett-Packard.

"Vi ser mycket fram emot att arbeta med Jacob som är en positiv, framåtblickande samt professionell ledare med en relevant erfarenhet för TCECUR-koncernen. Vi fortsätter resan med att bygga ett lönsamt och modernt teknikbolag inom säkerhet och telekom. TCECURs marknader befinner sig i stark utveckling och vi ser möjligheter till såväl organisk- som förvärvsdriven tillväxt”, säger Ole Oftedal t.f. VD och framöver åter Styrelsens Ordförande.

”TCECUR ligger helt rätt i tiden och jag ser mycket fram emot att få vara en del av bolagets och koncernens satsningar framåt. Koncernen har redan många välrenommerade, unika och starka bolag som utvecklas väl. Det finns satsningar i teknik och nya regioner som kan stärka den tillväxten samt genom ytterligare fokuserade förvärv när tiden är rätt framgent”, säger Jacob Philipson.
 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef TCECUR
+46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release