Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag RF Coverage mottager order om 22 MSEK

16 December, 2021 kl 08:30 CET Regulatory

RF Coverage AB har i enlighet med det tidigare offentliggjorda RAM-avtalet med Trafikverket avseende Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar nu mottagit order på totalt 22 MSEK med planerade leveranser under det första halvåret 2022.

 
"Vi är tacksamma för att tillsammans med Trafikverket få designa och bygga moderna och framtidssäkrade radiosystem”, säger Jonas Blom VD RF Coverage AB.

  
”Det är glädjande att RFC nu fått konkreta beställningar enligt RAM-avtalet med Trafikverket”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
  
 
RF Coverage AB (RFC) är ett svenskt företag som sedan 2012 – med mycket hög kompetens – designar, installerar/driftsätter samt underhåller täckningslösningar på den svenska marknaden. RFC arbetar bl.a. med standarder som GSM-R, LTE, TETRA/RAKEL och GPS.
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sverige AB och Access World Technic AB.

  
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
  
Jonas Blom, VD
+46 765 955 606
jonas.blom@rf-coverage.se
https://www.rf-coverage.se.

 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 08:30 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release