Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag LåsTeam vinner affär på 2,3 MSEK

26 August, 2022 kl 14:52 CET Regulatory

Vestia Construction Group AB väljer LåsTeam Sverige som leverantör av säkerhetssystem till sin entreprenad Parkhus-04 i Mölndal till ett värde av 2,3 MSEK. Pedagogen Park är en ny grön stadsdel i Mölndal och på taken till de nya Parkhusen skapas stora gröna ytor för avkoppling och kreativitet. I Pedagogen Park skapas 1 100 nya bostäder, kontor, handel och lokal service med den modernaste tekniken och avancerat miljötänkande.   

 
”Det är inspirerande att LåsTeams satsning på Göteborgsregionen nu tar fart. Under hösten öppnar vi även vår nya säkerhetsbutik och kontor i Göteborg”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.

 
"Det är fantastiskt kul att Vestia ser oss som en självklar leverantör till detta väldesignade och miljömedvetna projekt”, säger Björn Djupbäck Marknadschef LåsTeam.

 
TCECUR Sweden AB (publ.)
är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: PM LåsTeam 220826