Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec Sweden AB erhåller order om ca 5 MSEK

24 June, 2019 kl 14:30 CET Regulatory

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec har erhållit en order om ca 5 MSEK från Domstolsverket gällande säkerhetsteknik till Attunda Tingsrätt, Arbetet påbörjas i augusti och kommer färdigställas under våren 2019. Ordern innefattar bland annat Inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och larmförmedling

 
”Det är en prestigefull affär vi vunnit med komplicerad teknik och kvalitetskrav på både installation och funktion. Det känns mycket bra att få detta erkännande av Domstolsverket. Vi vann en upphandling i hård konkurrens och etablerar oss nu i en ny kundkategori med speciella säkerhetskrav.”, säger Toste Hedlund VD på Mysec.
 
”Attunda tingsrätt är den största tingsrätten i Sverige och ställer mycket högra krav på säkerhet larm och övervakning därför är detta verkligen en prestigeorder som bevisar att Mysec är en av de bästa och kan konkurrera och ta ytterligare marknadsandelar.”, säger Ole Oftedal VD på TCECUR.
 
OM TCECUR
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB samt Larmator AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 kl. 14.30 CET.