Pressmeddelande

TCECUR Sweden AB (publ) publicerar informationsmemorandum

16 October, 2020 kl 08:00 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid pågår mellan den 16 – 30 oktober 2020. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (http://www.tcecur.com) samt Partner Fondkommissions (http://www.partnerfk.se)  respektive hemsidor. Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com

 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.

 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release