Pressmeddelande

TCECUR utser Per Asplund till ny VD i Mysec

28 February, 2023 kl 08:30 CET Regulatory

TCECUR utser Per Asplund till ny VD i dotterbolaget Mysec. Han kommer närmast från rollen som försäljningschef på Copiax, som ingår i Assa Abloy-koncernen. Per Asplund tillträder tjänsten den 1 maj 2023 och kommer att ingå i TCECURs koncernledning.

Per Asplund har gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom säkerhetsbranschen. Bland annat som vice BD och affärsområdeschef på Nordic Alarm inom Lagercrantz-koncernen. Per Asplund ersätter Toste Hedlund som på eget initiativ övergår till att jobba vidare med försäljningen på Mysec samt som VD för TCECURs dotterbolag Lamport.
 
”Per Asplund är en mycket erfaren och omtyckt ledare med mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Han kommer fortsätta utveckla och skapa lönsam tillväxt för Mysec", säger Klas Zetterman TCECURs VD och koncernchef och fortsätter:

”Det är också glädjande att ge Toste Hedlund förtroendet att fokusera på vår snabbväxande affär som larmportalen Lamport skapat på marknaden. Han kommer därutöver jobba med försäljning inom Mysec.”

”Mysec är ett mycket välskött bolag med ett starkt team som har goda möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt. Säkerhetsbranschen är i stark utveckling och jag tycker att det skall bli spännande att tillsammans med medarbetarna, övriga koncernbolag och kunder, utveckla och driva Mysec under de kommande åren”, säger Per Asplund, Mysecs tillträdande VD.

”Jag känner Per sedan många år och ser mycket positivt på att han blir min efterträdare. Samtidigt kommer jag att fortsätta att driva på försäljningsarbetet i Mysec och för Lamport, vilket är det som jag kanske brinner mest för”, säger Toste Hedlund VD Mysec och Lamport.

Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02

klas@tcecur.se
https://tcecur.com  

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 8:30 CET.  

Dokument och länkar

Ladda ner: TCECUR Ny VD i Mysec 230128