Pressmeddelande

TCECUR förändrar tid för kvartalsrapport 1 och bolagsstämman

23 April, 2019 kl 23:42 CET Regulatory

 
 
Styrelsen i TCECUR har beslutat om att senarelägga utgivandet av kvartalsrapport nr 1 2019. Kvartal 1 kommer att publiceras den 28 maj. Vidare kommer ordinarie bolagsstämma att hållas 28 maj.

  
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, AWT och Mysec Sweden AB.       
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcecur.se
https://tcecur.com

Dokument och länkar

Ladda ner: Release