Pressmeddelande

TCECURs nyförvärvade dotterbolag Sectragon AB vinner order på 5,2 msek till en av Sveriges större fastighetsutvecklare

01 July, 2022 kl 08:00 CET Regulatory

Sectragon AB har tecknat avtal med en av Sveriges mest expansiva och moderna fastighetsutvecklare om att utföra design och integration av digital samt mobil access inklusive lås och tillgänglighetsanpassningar till 2 större fastigheter i Stockholmsområdet. Ordervärdet uppgår till 5,2 msek och planeras för leverans under kvartal 3 och 4 i år.

”Vi gläds över affären och att vår utveckling av smarta helhetslösningar till framtidens fastigheter ger resultat”, säger Niklas Lindgren, Marknadschef och en av Sectragons grundare.

”Fantastiskt kul med nyförvärv som levererar nya affärer direkt.  Sectragons snabba tillväxt och effektiva affärsmodell imponerar verkligen”, säger Klas Zetterman VD och koncernchef TCECUR.

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02‬
klas@tcecur.se
Tcecur.com


Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1juli 2022 kl. 08:00 CET.