Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag Mysec förvärvar Larmator

05 June, 2019 kl 14:30 CET Regulatory

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec ingått avtal om att förvärva Larmator. Larmator konsolideras i koncernen från och med juni och förvärvas till ett pris om 3 MSEK, varav hälften är prestationsbunden ersättning till tiden efter tillträdet.

 
Larmator är en lönsam och kvalitetsmässigt kompetent leverantör i Stockholm som Mysec haft en långvarig affärsmässig relation med. Larmator kommer att integreras i Mysec och blir ett viktigt tillskott i leveranskapacitet inför kommande installationer. Larmator omsätter ca 7 MSEK, har en stabil lönsamhet och ledningen med personal kommer att fortsätta i bolaget.
 
”Med stora åtaganden i Botkyrka kommun, SISAB och detaljhandeln blir detta ett bra tillskott med hög kvalitet på personal och en ledning som integreras som ett av Mysec tekniska team. Larmator med god bas inom bostadsrättsföreningar breddar därmed totala kundportföljen samt har dessutom en bra kundlista som ytterligare kan bearbetas och erbjudas de tjänster som Mysec larmportal ger.
 
Mysec som bolag utvecklas fortsatt väl där uppbyggnad av organisationen är nödvändig för att kunna leverera alla åtaganden i nuvarande orderstock. Dessutom vidareutvecklar vi våra egna produkter och lösningar med ytterligare investeringar i Mysecs unika larmportal som alltid levereras vid installationer”, säger Toste Hedlund.
 
OM TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB samt Larmator AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.      
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 14.30 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release