Pressmeddelande

TCECUR förvärvar Sectragon AB

06 May, 2022 kl 13:00 CET Regulatory

TCECUR Sweden AB (publ.) har idag den 2022-05-06 förvärvat samtliga aktier i Sectragon AB. Sectragon är ett av Sveriges snabbast växande, lönsamma och framgångsrika säkerhetsföretag. Bolaget är en modern säkerhetsleverantör som startades 2015 med fokus på nöjda kunder och medarbetare med ett kompromisslöst fokus på kvalitet. Sectragon levererar helhetslösningar inom säkerhetssystem inkluderande bl a inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning. Bolaget är av SBSC certifierad anläggarfirma avseende inbrottslarmssystem i larmklass 2, kamerabevakningssystem (CCTV) och automatkopplade brandlarm.

Vid utgången av kvartal 1 2022 har omsättningen vuxit till över 50 MSEK på årsbasis. Huvudkontoret ligger i Bromma och bolaget har idag 13 medarbetare. Sectragon kommer in i TCECUR med en mycket stark orderbok på över 30 MSEK och bolaget har en imponerande kundlista med bland annat flertalet sjukhus, Statens Fastighetsverk, domstolar genom Domstolsverket, en säkerhetsklassad myndighet och en av Sveriges mest expansiva bostads- och fastighetsutvecklare.
 
Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på TCECURs resultat.

  • ”Med Sectragon gör vi ett mycket spännande förvärv i ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsföretag. Vi är imponerade inte bara av tillväxten utan även den effektiva affärsmodellen som Anton och Niklas byggt upp och gläds nu åt få växa vidare tillsammans med varandra”, säger Klas Zetterman, VD TCECUR.
  • Vi välkomnar TCECUR som ny ägare av Sectragon. Det är en ära att vara ett av få handplockade bolag som blir en del av koncernen. Vi har stora planer för framtiden och genom organisk tillväxt, förvärv samt nära samarbeten med koncernens övriga företag kommer vi nå nya höjder.’’ säger Anton Juric, tillträdande VD och grundare av Sectragon AB.
  • ”Att under 7 års tid fått ha möjligheten och förmånen att, tillsammans med Anton, bygga upp detta fina företag, komponera ett team i världsklass och utveckla bolagets affär i privat och offentlig sektor har varit en enorm förmån. Med TCECUR som kommersiellt skicklig, långsiktig och seriös ägare ser vi med stort engagemang fram emot vår pågående tillväxtresa ihop med övriga bolag inom TCECUR som ger oss tillgång till en helt ny teknikplattform, samarbetsformer och personella resurser.”, säger Niklas Lindgren, tillträdande vice VD och grundare av Sectragon AB.

Transaktionen i korthet och finansiella effekter

Förvärvet av Sectragon är ett led i TCECURs tillväxtstrategi genom förvärv och adderar ett mycket kompetent team inom segmentet för nationella säkerhetssystem.

Bolagets omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret till 41msek med ett rörelseresultat (EBIT) på 7,3 msek eller 17,8%. Totalt har bolaget 13 anställda och är baserat i Bromma utanför Stockholm.

Med Sectragon och inklusive nyförvärvade Kungslås medräknat bedöms TCECUR-koncernens omsättning proforma till 436 MSEK räknat rullande tolv månader fram till den 31 mars 2022 i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga rörelsedrivande dotterbolagen inom våra tre affärssegment nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation.  

Affären bedöms få en positiv effekt på TCECUR-koncernens balansräkning, soliditet och vinst per aktie.

Köpeskillingen består av en kombination av en del 27 msek i kontanter, en del 22 msek motsvarande 510 712 nyemitterade aktier i TCECUR samt resultatbaserade tilläggsköpeskillingar för räkenskapsåret 2022 samt första halvåret 2023. Förvärvet finansieras med egna medel, banklån och genom en riktad emission av aktier till säljarna.

Teckningskursen per aktie uppgår till 43,08 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tjugo (20) handelsdagar som föregick den 6 maj 2022.

Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i TCECUR Sweden AB till 2 360 100 SEK fördelat på totalt 9 440 400 aktier, 9 340 400 A-aktier och 100 000 B-aktier.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se

https://tcecur.com

 
TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. 

 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl.
13:00 CET. 

Dokument och länkar

Ladda ner: Release