Ledande teknikföretag inom säkerhet

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern. Vi har en lång historik och erfarenhet av leveranser till stora koncerner och offentlig sektor.

Finansiell kalender

Delårsrapport Kv 2 2024 27 augusti 2024
Delårsrapport Kv 3 2024 12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 25 februari 2025

Vår vision är att bygga en grupp av ledande mellanstora teknikbolag inom säkerhetsbranschen

TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder.

Om TCECUR    Verksamheter