Pressmeddelande

TCECURs norska dotterbolag TC Connect AS byter bank

27 May, 2020 kl 15:30 CET Regulatory

Från och med den 1 juni så byter TCEURs norska dotterbolag bank till Swedbank, dvs samma bank som för moderbolaget.
 
”Efter det norska bolagets positiva resultatvändning i år jämfört med föregående år, och att vi minskat de räntebärande skulderna där med mer än två tredjedelar, så är vi glada att Swedbank visar sitt förtroende genom att utöka sitt befintliga engagemang med oss”, säger Klas Zetterman CEO och koncernchef.  

 
Om TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. 
Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  

Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se 

 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 15:30 CET.