Pressmeddelande

TCECURs dotterbolag i snabb internationell expansion – Förstärker organisationen och utser ny VD

03 October, 2023 kl 13:40 CET Regulatory

För att möta den starka efterfrågan hos NGM-listade TCECUR:s dotterbolag Sectragon genomförs nu en internationell expansion. Dessutom förstärks ledningen för att klara av den starka efterfrågan.

Inom TCECUR arbetar självständiga dotterbolag för att bevara och stimulera en entreprenörsdriven kultur. Sectragon – som är ett ledande säkerhetsbolag – har sedan 2019 haft internationella och globala aktörer på kundlistan.
 
”Genom en internationell expansion och en förstärkt ledning tar vi tillvara på Sectragons entreprenöriella kultur och tillvaratar den starka efterfrågan på bolagets lösningar”, säger Ole Oftedal, tf VD och koncernchef för TCECUR och fortsätter:

 
”Vi följer med befintliga nyckelkunder i deras internationella expansion och kan därmed få en snabb internationell tillväxt, utan att ta onödig risk. Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster hos dessa kunder i USA och Kanada.”

 
I samband med expansionen utses Anton Juric till VD i det nya Sectragon International AB tillsammans med Niklas Lindgren som operativ chef. Niclas Söderström, i dag verksamhetschef i Sectragon, tar över VD-rollen i Sectragon AB:s svenska verksamhet.

 
Börsnoterade TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus. För ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. TCECUR består i dag av tio dotterbolag, som är ledande inom sina nischer på den svenska marknaden, har en framträdande position i Norden samt en stark internationell tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Ole Oftedal, tf VD och koncernchef TCECUR
+46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
https://tcecur.com  

Dokument och länkar

Ladda ner: Release