Pressmeddelande

TCECUR vinner via dotterbolaget AWT nya affärer om 8 MSEK

28 September, 2020 kl 15:00 CET Regulatory

Access World Technic AB har erhållit en större beställning av säkerhetssystem till en av världens största internationella revisionsorganisationer. Ordern uppgår till drygt 8 MSEK och avser integrerade passersystem och övervakning i Stockholm, Sverige med leverans under 2020 och i början av 2021.

 
"Att få leverera säkerhetssystemet till en av ’the Big Four’ är vi väldigt stolta över! Satsningen på vårt nya internationella säljteam som vi gjorde i våras börjar redan resultera i en ökad försäljning trots rådande samhällssituation. Nu är det dags för våra duktiga projektledare och tekniker att återigen leverera ett prestigeprojekt i världsklass!”, säger Per Lindstrand VD AWT.
 
”AWT imponerar med en stark orderingång och visar att affärsmodellen och vårt erbjudande tilltalar de multinationella storbolagen. AWTs förmåga att integrera och anpassa globala säkerhetssystem med hänsyn till lokala krav och regelverk är unikt på marknaden och väldigt uppskattat av våra kunder.”, säger Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR.
 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system (Pro-Watch, Galaxy etc), Tyco Software House-system (CCURE), biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB  och Mysec Sweden AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com
 
Per Lindstrand, VD AWT
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 15.00 CET.

Dokument och länkar

Ladda ner: Release